80s toys - Atari. I still have
CAU CHUYEN TUAN NAY LA 1000 CON HAC GIAY~¥~
CO MOT CHANG TRAI XEP 1000 CON HAC GIAY DE TANG NGUOI YEU CUA MINH.DU LUC DO ANH CHI LA MOT NHAN VIEN QUYEN NHUNG HO VAN
LUON HANH PHUC.CHO DEN MOT NGAY CO GAI NOI VOI ANH RANG CO SAP PHAI DI XA VA KHONG THE GAP LAI ANH DUOC NUA.NANG RAT LA
Y LAM TIEC VA NANG AN UI:ROI NOI DAU CUNG SE TRO THANH DI VANG HAY DE NO NGU YEN TRONG KY UC CUA MOI NGUOI.CHANG TRAI DO
NG Y NHUNG TRAI TIM TAN NAT.ANH LAO VAO LAM VIEC QUYEN CA NGAY DEM VA CUOI CUNG DA CO THE TAO DUNG MOT CONG TY RIENG CHO
MINH.NO KHONG CHI GIUP ANH VUON TOI NHUNG GI MA TRUOC DAY VI KHONG CO NO NGUOI YEU DA ROI BO ANH.NO CUNG DA GIUP XUA D
UOI KHOI TAM TRI MINH MOT DIEU GI DO CUA NHUNG NGAY THANG XUA CU.MOT NGAY MUA TAM TA.TRONG LUC DANG LAI XE ANH TINH CO G
AP MOT DOI VO CHONG GIA DANG CHE CHUNG CHIEC O TREN HE PHO.CHIEC O KHONG DU SUC CHE CHO HO GIUA TROI MUA GIO.
ANH NHANH CHONG NHAN RA DO LA BO ME NGUOI YEU CU CUA MINH.ANH TIEN LAI GAN DE CHO HO NHIN THAY ANH KHONG CON NHU NGAY XU
I GAN DE CHO HO THAY ANH BAY GIO KHONG NHU NGAY XUA NUA.ANH DA CO CONG TY RIENG CHO MINH CO THE DI TREN MOT CHIEC XE HOIA ANH DA CO THE TAO LAP CONG TY CHO MINH CO THE DI TREN MOT CHIEC XE HOI SANG TRONG SANG TRONG.DOI VO CHONG VAN CU LAM LUI BUOC VE PHIA NGHIA TRANG.ANH NHAY RA KHOI XE VA DUOI THEO HO.VA ANH DA GAP LAI NGUOI YEU.VAN ANH MAT DIU DANG AM AP NANG DA DEM DEN CHO ANH DANG NHIN ANH TU TAM CHAN DUNG TREN BIA MO.BEN CANH LA NHUNG CON HAC GIAY NGAY NAO.BAY GIO ANH MOI BIET.CO GAI DA KHONG HE DI DAU.CO MAC PHAI CAN BENH UNG THU VA KHONG THE QUA KHOINANG LUON TIN RANG MOT NGAY NAO DO.ANH SE LAM DUOC NHIEU VIEC.SE TIEN BUOC RAT XA TREN CON DUONG CONG DANH.NANG KHONG MUON MINH LA HON DA CAN DUONG ANH.NANG DA MUON BO ME DAT NHUNG CON HAC LEN BIA MO.DE MOT NGAY NAO DO.SO PHAN SE DUA ANH DEN GAP CO MOT LAN NUA.LUC DO ANH CO THE MANG NHUNG CON HAC VE BAU BAN.CHANG TRAI BAT KHOC.CHUNG TA CUNG NHU VAY.CUNG NHU CHANG TRAI KIA.CHI NHAN RA GIA TRI LON LAO CUA MOT NGUOI CUOC SONG BAN TANG CHO CHUNG TA KHI MOT MAI TINH GIAC HO KHONG CON O BEN TA.CO THE HO DA CHANG YEU BAN NHU BAN MONG DOI O HO.NHUNG DIEU NAY KHONG CO NGHIA LA HO KHONG DANG HIEN TINH CAM CHO BAN BANG TAT CA NHUNG GI HO CO.MOT KHI BAN DA YEU BAN SE MAI YEU.NHUNG GI TRONG TAM TRI CO THE BI XOA MO NHUNG GI TRONG TIM BAN SE MAI O LAI.HAY DOC LAI CAU CHUYEN NAY MOT LAN NUA.DOC BANG TRAI TIM CHU KHONG PHAI BANG MAT.HUUSON